به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهوری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سمینار «برجام و اقتصاد مقاومتی،فرصت ها و ظرفیت ها) که با حضور روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج  از کشور مربوط به برجام در محل وزارت امور خارجه برگزار شد گفت: در دوره پس از برداشتن تحریم ها در جهت رویکرد اقتصاد مقاومتی گام برداشته شده و در پرتو سند فرادست نظام و برنامه ششم کشور در صدد گام برداشتن برای رشد اقتصاد مطلوب می باشیم.

نوبخت افزود: ایجاد رشد اقتصادی مبتنی بر ویژگی ها و مولفه های درون زا و مردمی بودن، توزیع متوازن ثروت و عدالت و دانش بنیان، استوار بوده و ما در این راستا خواهان رایزنیهای لازم روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای تحقق اهداف برنامه ششم در بخش خارجی می باشیم.

سخنگوی دولت پیرامون نتایج حاصله از افزایش مراودات کشورها با جمهوری اسلامی ایران گفت: تاکنون بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم در کشور از مقطع امضای برجام را عملی ساخته ایم و میزان صادرات نفت ایران پس از فضای پسابرجام به بیش از دو برابر افزایش یافته است و حضور 8 رئیس جمهور و 5 نخست وزیر و 3 رئیس مجلس و 28 وزرای خارجه گویای آثار ملموس از انگیزه های کشورهای خارجی برای روآوری به اقتصاد رو به رشد ایران است.

نوبخت از سفرا خواست در چهارچوب طرح های اقتصاد مقاومتی تلاش نمایند که سرمایه گذاری خارجی در زمینه پروژه های آب ، محیط زیست ، حمل ونقل ریلی را تسهیل نمایند و گفت: به موازات اقدامات جذب سرمایه گذاری ضروری است که واحدهای اقتصادی شرایط تحرک اقتصادی را فراهم ساخته و حداکثر ظرفیت بهره وری را اشکار سازند و در این راستا در جهت جذب تامین منابع مالی و شرایط فایناس در راستای اهداف برنامه توسعه ششم قدم بردارند.